Ελληνικό Age IV Rating List

Όσοι θέλουν μπορούν να δουν πίνακα για τα ratings των Ελλήνων παικτών εδώ
ν δεν είστε μέσα και έχετε 10 rating παιχνίδια πείτε μας το ingame nickname σας στο ⅳ-age4-nicknames στο discord server μας

1 Like