What is the bug on AOE?

What is bug you are called? In AOE 1 you called foundation don’t need touch still can collar unit by bug ít unreasonable :rofl::rofl::joy::joy:. But in AOE2 you can grasion in tower but government build and house many building else not, camel + damage bonus to elephant, skirmisher get range same with archer even further archer.v.vv is benefit??? :grin::grin::grin: Sorry but in AOE 1, this 1 benefit a game not a bug. And Microsoft AOE return of Rome will fail like the way DE start. I buy it but never touch, and will back to AOE1 classic of GameTV. Pay for the great game better spend time for waste game -_h.

I feel like there’s something lost in translation here?

4 Likes

Sorry my English not good but all thing people can understand it, bug just when you met the thing make hard for play, but foundation straw in AOE1 it is skill. Many things in AOE 2 you call is benefit in real ít can not happen. Elephant resistance all camel and horse, arch arches can shoot 150-200 meter. ??? What logic of game when you call the bug

You should write in your own language the forum has an auto translator.

4 Likes

Về việc móng công trình cần chạm vào trước khi nó tính HP cho công trình, đó không phải lỗi trò chơi, đó là cơ chế , bạn biết the wall có thể bỏ vì nó rất khó chịu và unit không tấn công móng wall. Nhưng các toà nhà thì khác trong AOE1 đôi khi bạn sẽ trả giá đắt khi đặt móng nhà mà bị kẻ thù phá mất. Đơn giản các lỗi trong AOE2 có rất nhiều. Các đơn vị phi giáo có tầm xa ngang hoặc thậm chí là hơn cũng thủ( bạn thấy hợp y?) / Lạc đà + sát thương chuẩn với voi chiến( cả lạc đà và ngựa đều rất sợ voi ) .v.v.v.v.v.vv.v.v.v. và những thứ đó bạn gọi là cơ chế trong aoe2. Với phiên bản return of Rome nếu Microsoft vẫn giữ quan điểm rằng cộng đồng aoe1 Việt và Trung Quốc phải theo họ thì nó cũng sẽ thất bại như AOE DE mà họ từng làm. Đồ hoạ đẹp hơn nhưng cách chơi thì 1 cách quá xa lạ. Họ vẫn phát triển không nhanh nhưng vẫn mạnh hơn cộng đồng aoe2 và tất nhiên một game hay như AOE thì cách chơi bản classic thu hút tôi hơn aoe2 rất nhiều.

1 Like